Teostatud tööd

- Geodeetilised alusplaanid
- Kommunikatsioonide (vee-, kanalisatsiooni-, sooja- ja gaasitorustiku ning elektri- ja sidetrasside) mahamärkimine ja teostusmõõdistus
- Ehitusgeodeetilised tööd
- Hoonete inventariseerimine, mõõdistusprojektid