Tere tulemast meie kodulehele!


Ettevõttest

Ettevõtte tegevusvaldkond on tihedalt seotud ehitus- ja kinnisvara-sektoriga, mistõttu on ka vajadus Geodeesia OÜ poolt pakutavate teenuste järele.

Geodeesia OÜ tegevusaladeks on: maamõõtmine (topo-geodeetiline mõõdistus, teostusmõõdistus, ehitusgeodeesia) hoonete inventariseerimine ja mõõdistusprojektid Teostatavate tööde käigus või peale nende valmimist on tellijal võimalik teha mitmesuguseid toiminguid – põllumajanduses määrata kõlvikute pindalad, projekteerida/rekonstrueerida kommunikatsioone ja ehitisi, kontrollida valminud objekti vastavust projektile (teostusmõõdistus, mõõdistusprojekt) jms tegevus, mis aitab kaasa töös kujutatud objektist parema ülevaate saamiseks.