Geodeesia OÜ

30 aastat edukaid projekte maamõõtmisel, hoonete inventeerimisel ja mõõdistusprojektidel Eestis ja Skandinaavias. Toetume oma kogemustele ja teadmistele, lähtudes alati kliendi vajadustest.

Line.png

Ettevõttest

Miks valida meid?

Ettevõtte tegevusvaldkond on tihedalt seotud ehitus- ja kinnisvara-sektoriga, mistõttu on ka vajadus Geodeesia OÜ poolt pakutavate teenuste järele.

Geodeesia OÜ tegevusaladeks on: maamõõtmine (topo-geodeetiline mõõdistus, teostusmõõdistus, ehitusgeodeesia), hoonete inventariseerimine ja mõõdistusprojektid. Teostatavate tööde käigus või peale nende valmimist on tellijal võimalik teha mitmesuguseid toiminguid – põllumajanduses määrata kõlvikute pindalad, projekteerida/rekonstrueerida kommunikatsioone ja ehitisi, kontrollida valminud objekti vastavust projektile (teostusmõõdistus, mõõdistusprojekt) jms tegevus, mis aitab kaasa töös kujutatud objektist parema ülevaate saamiseks.

Line.png

Teenused

Line.png

Mida meie pakume

Topo-geodeetilised mõõdistused

Maapinna topograafiliste omaduste, näiteks kõrguste ja alade mõõtmine.

Ehitusgeodeetilised mõõdistused

Ehitustööde jaoks vajalike maapinna ja ehitiste asukoha ja kuju mõõtmine.

Teostus-mõõdistused

Mõõdistused ehitustööde käigus, et kontrollida kas tööd teostatakse projekteerimisdokumentide järgi.

Hoonete inventariseerimine

Eesmärk on koguda ja süstematiseerida teavet erinevate hoone omaduste kohta

Tundsite huvi?

Võtke ühendust ja

leiame parima pakkumise just teile!

Line.png

Galerii

Line.png

tehtud tööd

Võta ühendust